Naposledy aktualizováno: 10.04.2019 13:10:44
logo

Obec Horní Slatina


 Pani Marie Jindrová se stala knihovnicí v roce 1991.

 

 

 

 

OBRÁZEK : knihovny_sluzebni_cesty_17.10_._18_.10_.2007_budova_011_.jpg

 

V květnu 2011 předala ani Marie Jindrová po dvaceti letech knihovnu pani Zdence Urbancové. Za její dlouholetou práci pro knihovnu a obec jí patří velké poděkování.

 

 

2012- Aktualizace knihovního fondu, vyřazeno 72 knih. Metodička do knihovny převedla novější knihy z výměnných souborů - konce monopolu.

 

2013 - Obec zajistila vymalování knihovny. Knihovnice paní Urbancová pracuje standardně. Metodička převedla do knihovny 22 titulů z konce monopolu a nakoupila za polovinu sdružených peněz 5 nových titulů. Paní knihovnice se zúčastnila porady a školení „Sociální sítě a bezpečnost Internetu“.

                                                                                     

 

2014 - V knihovně zaregistrováno 10 čtenářů, z toho 3 čtenáři do 15 let. Půjčeno 238 knih. Odebrány 3 výměnné soubory, 212 knih v hodnotě 32. 100,- Kč. Výměnné soubory si paní knihovnice odváží sama. Nakoupeny 4 nové knihy.

                                                                                                                                             

2015- Zaregistrovalo se 11 čtenářů, z toho 3 do 15 let. Vypůjčeno 232 knih, z toho 29 časopisů. Z MěK Dačice dodány 3 výměnné knižní  soubory se 125 knihami v celkové hodnotě 21.000,- Kč.

 

 

2016- Zaregistrovalo se 9 čtenářů z toho 1 do 15 let a vypůjčili si 275 knih a 47 časopisů. Fond obohacen o 106 knih ve třech výměnných souborech v hodnotě 18. 427,- Kč.

 

 

 

2017- Z Měk Dačice dodáno 90 knih ve třech výměnných souborech v hodnotě 19. 766,- Kč. Do knihovny se zaregistrovalo 11 čtenářů z toho 2 do 15 let a půjčili si 168 knih.

 

2018 - Fond rozšířen ve výběru o 101 knih ve 2 výměnných souborech za 20. 995,- Kč. Zaregistrovalo se 11 čtenářů z toho 3 do 15 let a půjčili si 163 knih a 26 časopisů.

 

OBRÁZEK : ok_horni_slatina_-_pujcovna_7_2009.jpg